Archiwalna inspekcja autotesto

Raport z Archiwalnej Inspekcji Pojazdu zawiera wynik szczegółowych oględzin pojazdu mających miejsce w przeszłości. Oględziny zostały wykonane przez eksperta, a sporządzony raport ma charakter archiwalny.

W pierwszej kolejności weryfikacji zostają poddane dokumenty pojazdu. Ekspert sprawdzi ich wiarygodność i zweryfikuje kolejność wpisów.

Wszelkie działania podejmowane przez eksperta odbywają się wg ściśle określonych procedur.

W archiwalnym raporcie znajdują się punkty szczegółowo omawiające następujące elementy pojazdu:

 1. Zewnętrzne oględziny

  Po dokonaniu zewnętrznych oględzin został sporządzony szczegółowy opis pojazdu. Szczególną uwagę ekspert poświęcił na zbadanie powłoki lakierniczej. Na podstawie pomiarów grubości powłoki określone zostanie, czy powłoka pojazdu nosi znamiona ingerencji lakiernika. Kolejnym istotnym punktem zewnętrznych oględzin pojazdu jest zbadanie szczelin pomiędzy elementami szczególnie narażonymi na kolizje.

 2. Szyby

  W badaniu szyb ekspert sprawdzi ich datę produkcji, a także odnotuje wszelkie uszkodzenia. Jeżeli któraś z szyb została wymieniona nie umknie to naszemu ekspertowi, a ewentualna przyczyna wymiany zostanie dokładnie zbadana.

 3. Światła

  Podczas oględzin reflektorów, ekspert zwróci uwagę, czy są one oryginalne. Odnotowane zostaną również wszelkie rysy, uszkodzenia i zmatowienia. W następnej kolejności ekspert sprawdzi funkcjonowanie oświetlenia pojazdu oraz pojawianie się odpowiednich wskaźników na desce rozdzielczej.

 4. Opony / felgi

  W badaniu ogumienia ekspert zwraca uwagę na datę produkcji opon, stan bieżnika i ogólny stan opony. Podsumowanie badania będzie zawierało rekomendacje, czy stan ogumienia pozwala na bezpieczne użytkowanie pojazdu.

 5. Komora silnika

  Po oględzinach zewnętrznych pojazdu, ekspert oceni wnętrze komory silnika. Sprawdzona zostanie data ostatniej wymiany płynów eksploatacyjnych oraz ich poziom. Ponadto ekspert w badaniu organoleptycznym sprawdzi kolor, zapach i konsystencje oleju oraz płynu chłodniczego. W następnym kroku ekspert sprawdzi działanie silnika - jego dźwięk i obroty. Na tej podstawie powstanie rekomendacja dotycząca dalszego użytkowania pojazdu.

 6. Ocena stanu wnetrza pojazdu

  Ocena stanu wnętrza pojazdu polega na ogólnej ocenie jego wyglądu. Sprawdzone również zostanie działanie przycisków (radio, nawiew, klimatyzacja, itp.).

 7. Kokpit / tapicerka

  Osobnym elementem badania wnętrza pojazdu przez eksperta jest zbadanie wskaźników na kokpicie i stanu tapicerki. Ekspert dokładnie obejrzy tapicerkę i odnotuje wszelkie zabrudzenia, pęknięcia, przetarcia oraz inne uszkodzenia…

 8. Jazda próbna

  Nieodzownym elementem oględzin każdego pojazdu jest jazda próbna. Jednak odbywa się ona wg specjalnej procedury. Testowane są m.in. hamulce, przyspieszanie, czy obroty silnika. Zbadana zostanie reakcja układu kierowniczego, stan zawieszenia czy praca układu wydechowego. W tym ostatnim przypadku ekspert zwróci uwagę, czy z rury wydechowej nie wydostają się niepokojące opary dymu oraz czy praca tłumika nie jest zaburzona.

 9. Ocena stanu podwozia

  Badanie stanu podwozia zostanie przeprowadzone na niezależnej stacji diagnostycznej. Stan podwozia zostanie zbadany przez specjalistę wg ściśle określonej procedury. Oceniona zostanie płyta podłogowa, układ wydechowy i zawieszenie. Odnotowane zostaną wszelkie wycieki i pojawiająca się korozja.

 10. Komputer diagnostyczny

  Gwarantujemy również podłączenie do komputera pokładowego pojazdu w celu odczytania ewentualnych błędów. Uzyskane informacje zostaną przekazane do wiadomości nabywcy pojazdu.

 11. Historia napraw

  Ekspert prześledzi historię napraw pojazdu i odnotuje ją w chronologicznym porządku w wyniku badania.

 12. Podsumowanie eksperta

  Na koniec oględzin biorąc pod uwagę wszelkie spostrzeżenia powstałe w wyniku diagnozy i oględzin pojazdu, ekspert sporządzi rekomendacje dotyczące zakupu pojazdu (czy pojazd jest wart zakupu). Oceniona zostanie również wiarygodność przebiegu pojazdu.s

 13. Zdjęcia

  Ważnym i nieodzownym elementem procedury eksperckich oględzin jest dokumentacja fotograficzna pojazdu. Na zdjęciach pokazany zostanie faktyczny stan techniczny pojazdu i wszelkie zaobserwowane uszkodzenia. Dokumentacja fotograficzna będzie potwierdzeniem spostrzeżeń opisanych przez eksperta.

Wszelkie elementy zbadane przez eksperta zostaną opisane w zrozumiały sposób, niepozostawiający wątpliwości co do oceny stanu pojazdu. Zalecenia eksperta będą jasne, a odbiorca ekspertyzy otrzyma jasną odpowiedź czy warto zakupić obejrzany i zdiagnozowany pojazd.