Oferta biznesowa

Jeśli jesteś stałym odbiorcą naszych usług możesz skorzystać ze specjalnie przygotowanej oferty licencyjnej, która pozwoli Tobie lub Twoim pracownikom w wygodny i szybki sposób pobierać Raporty Historii Pojazdu.

W celu usprawnienia procesu zakupu raportów historii pojazdu oraz obsługi klientów biznesowych przygotowaliśmy specjalną Licencję Biznesową

Co to jest Licencja Biznesowa?

Licencja Biznesowa przeznaczona jest dla firm, które często korzystają z naszego serwisu i potrzebują mieć szybki dostęp do Historii Pojazdu. Jednorazowo opłacona z góry licencja pozwala na pobieranie raportów bez dostępu do konta firmowego czy firmowej karty kredytowej. Kupując wiele raportów dziennie nasza licencja ułatwi i przyspieszy płatność w odczuwalnym tempie. W przedpłaconym okresie oraz do wysokości środków na licencji pobieranie raportów odbywa się z pominięciem wszystkich operacji bankowych. Korzystając z tej metody współpracy zyskujesz:

szybki dostęp do raportów z historią pojazdu,

dostęp dla pracowników umożliwiający bezgotówkowy zakup raportów,

bieżącą kontrolę nad saldem konta,

zautomatyzowany system obsługi faktur.

LICENCJA BIZNESOWA TO WIELE KORZYŚCI
DLA TWOJEGO BIZNESU

Jak kupić Licencję Biznesową?

Zakup Licencji Biznesowej odbywa się w trzech prostych krokach. Wystarczy wybrać rodzaj licencji którą jesteśmy zainteresowani , oraz wypełnić formularz z danymi firmy potrzebnymi do wystawienia faktury. Kolejnym krokiem jest opłacenie licencji na podstawie wystawionej faktury proforma. Po zaksięgowaniu wpłaty, wystawiana jest faktura VAT oraz wysyłany jest specjalny Kod Licencji, którym w łatwy sposób będziesz mógł płacić za Raporty VIN. Więcej o warunkach korzystania przeczytasz na stronie Regulamin Licencji Biznesowej

first step of license buy

Krok 1

Wypełnij formularz

i wybierz rodzaj Licencji

first step of license buy

Krok 2

Opłać otrzymaną

Fakturę Proforma

first step of license buy

Krok 3

Odbierz kod

Licencji Biznesowej

Doładowanie środkami Konto Użytkownika pozwala na pobieranie Raportów VIN bez konieczności każdorazowej płatności online. Czas i wartość Licencji Biznesowej użytkownik wybiera podczas zakupu.

ico-licencja-monitor
left-arrow

Jak korzystać z Licencji Biznesowej?

Korzystanie z licencji jest bardzo proste i znacznie wygodniejsze od klasycznego zakupu. Wystarczy mieć numer VIN oraz ważny opłacony kod licencji, aby w szybki sposób pobrać dowolony raport z naszego serwisu.

first step of license buy

Wprowadź numer VIN

i poczekaj na wynik

darmowego sprawdzenia VIN

first step of license buy

Po prezentacji wyników

opłatę uiścisz

za pomocą Kodu Licencji

first step of license buy

Należność za Raport VIN

zostanie potrącona z

Twojego salda Licencji

first step of license buy

Wygenerowanie

Raportu VIN

Zakup kolejnych Raportów VIN przebiega w identyczny sposób, każdorazowo pomniejszając kwotę salda konta Licencji o wartość podaną podczas sprawdzania numeru VIN.

Nie zwlekaj i zamów Licencję Biznesową

Zamów kod Pre-Paid

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych stałych klientów, przygotowaliśmy specjalną Licencję dostępną jedynie dla Klientów Biznesowych. Licencja Pre-Paid umożliwia szybkie i bezgotówkowe pobieranie Raportów VIN z Historią Pojazdu.

Wybierz sposób płatności:

Administratorem Twoich danych jest VIN-INFO Sp. z o.o., ul. Modelarska 18, Katowice 40-142, Polska, pomoc@vin-info.pl.

Możemy przetwarzać Twoje dane (w szczególności: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, NIP, nr rachunku bankowego, nr transakcji, zawartość koszyka, login, hasło):

  • na podstawie umowy w celu jej zawarcia, wykonywania i rozwiązania przez okres zawierania i obowiązywania umowy oraz
  • na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów w celu realizacji roszczeń związanych z umową i zabezpieczenia danych osobowych użytkowników strony podawanych podczas rejestracji, przez okres do 6 lat od roku, w którym wykonano lub rozwiązano umowę lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu, lecz nie krócej niż do zakończenia realizacji roszczeń związanych z umową i upłynięcia okresu przedawnienia,
  • na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów w celu marketingu bezpośredniego przez okres do zakończenia tych działań lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu, a także
  • na podstawie ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z ustawy o rachunkowości przez okresy wskazane w tej ustawie (obecnie wg jej art. 74 to okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

Możemy ujawniać Twoje dane podmiotom, z którymi współpracujemy i które przetwarzają te dane w naszym imieniu (odbiorcy danych), prowadzącym działalność z zakresu: księgowości, informatyki, hostingu, statystyki, marketingu, wyszukiwarek internetowych, portali społecznościowych. Dane mogą być przekazywane poza UE, jedynie do Państw lub podmiotów zatwierdzonych prawem UE.

Udostępnienie nam danych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. Masz prawo dostępu do danych dotyczących Twojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przeniesienia. Masz prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polsce lub jego odpowiednika w innym państwie UE.

Więcej informacji o zasadach przetwarzania przez nas danych znajduje się w Polityce Prywatności.

Zlecenie realizacji płatności: Zlecenie wykonuje PayU SA; Dane odbiorcy, tytuł oraz kwota płatności dostarczane są PayU SA przez odbiorcę; Zlecenie jest przekazywane do realizacji po otrzymaniu przez PayU SA Państwa wpłaty. Płatność udostępniana jest odbiorcy w ciągu 1 godziny, nie później niż do końca następnego dnia roboczego; PayU SA nie pobiera opłaty od realizacji usługi.

Płacąc akceptujesz Zasady płatności PayU.

Administratorem Twoich danych osobowych jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji transakcji płatniczej, powiadamiania Cię o statusie realizacji Twojej płatności, rozpatrywania reklamacji, a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PayU.

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z PayU w procesie realizacji płatności. W zależności od wybranej przez Ciebie metody płatności mogą to być: banki, instytucje płatnicze, instytucje pożyczkowe, organizacje kart płatniczych, schematy płatnicze), ponadto podmioty wspierające działalność PayU tj. dostawcy infrastruktury IT, dostawcy narzędzi do analizy ryzyka płatności a także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Twoje dane mogą zostać udostępnione akceptantom celem poinformowania ich o statusie realizacji płatności. Przysługuje Tobie prawo dostępu do danych, a także do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowania oraz do przenoszenia i usunięcia danych. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji płatności, a brak podania danych może skutkować odrzuceniem płatności. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych przez PayU znajdziesz w Polityce Prywatności.