Polityka prywatności i Cookies

Chronimy prywatność każdego użytkownika naszej Strony.

Administratorem Twoich danych jest VIN-INFO sp. z o.o. (ul. Modelarska 18, Katowice 40-142, Polska, ). W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszej Polityki Prywatności lub przetwarzania przez nas danych osobowych, a także chęci złożenia dyspozycji co do swoich danych, prosimy o kontakt na powyższy adres e-mail.

I. Przetwarzane dane osobowe, cele, podstawy prawne i okresy przetwarzania

Możemy zbierać, przechowywać i przetwarzać następujące rodzaje danych:

Ia. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji z profilowaniem

Przetwarzane przez nas Twoje dane mogą być wykorzystywane przez nas lub naszych partnerów do stosowania zautomatyzowanego podejmowania decyzji wyłącznie w zakresie reklamowania naszych usług na innych stronach internetowych. Polega to na tym, że nasi partnerzy świadczący dla nas usługi reklamowe mogą tworzyć tzw. profil Twoich zainteresowań i wyświetlać dla Ciebie na stronach internetowych osób trzecich reklamy naszych usług korzystając z plików cookies lub podobnych technologii, ponieważ kiedyś z tych usług skorzystałeś lub odwiedziłeś naszą Stronę. Jednak możesz być profilowany wyłącznie na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, o którą prosimy podczas odwiedzania naszej Strony. Jeśli jej nie wyrazisz, nie będziesz profilowany. Możesz w dowolnym momencie cofnąć udzieloną zgodę na profilowanie informując nas o tym przez e-mail lub w ustawieniach swojego konta na Stronie, jeśli takie posiadasz, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

II. Ciasteczka (Cookies)

Strona używa plików zwanych ciasteczkami (cookies), które pozwalają nam dostosowywać Stronę do potrzeb jej użytkowników przez opracowywanie i analizowanie statystyk używania przez nich Strony. Statystyki te nie odnoszą się do danych osobowych użytkowników Strony.

Ciasteczko zawiera informacje wysyłane przez serwer sieciowy do przeglądarki, które są zapisywane w tej przeglądarce. Następnie informacje te są przesyłane z powrotem do serwera za każdym razem, kiedy przeglądarka otwiera stronę z tego serwera. To pozwala serwerowi na zidentyfikowanie i śledzenie przeglądarki.

Strona korzysta zarówno z ciasteczek "sesji", jak i "trwałych". Strona używa ciasteczek sesji do: śledzenia użytkowników korzystających ze Strony. Strona używa ciasteczek trwałych do: rozpoznawania użytkowników odwiedzających Stronę.

Ciasteczka sesji są usuwane z komputera użytkownika, kiedy jego przeglądarka jest zamykana. Ciasteczka trwałe pozostają na komputerze użytkownika do chwili ich usunięcia lub wygaśnięcia ich daty ważności.

W celu dokonania analizy korzystania ze Strony przez użytkowników używamy Google Analytics. Google Analytics przy pomocy ciasteczek zapisywanych na komputerach użytkowników opracowuje informacje statystyczne i inne informacje na temat korzystania ze strony. Te informacje o Stronie służą do sporządzania raportów o korzystaniu ze Strony. Google przechowuje te informacje. Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Osoby trzecie, w szczególności nasi reklamodawcy lub współpracujące z nami serwisy płatnicze, mogą również używać ciasteczek w stosunku do użytkowników Strony na zasadach określonych na ich stronach internetowych.

Zgoda na używanie ciasteczek z naszej Strony wyrażana jest za pośrednictwem ustawień wybranych przez Ciebie w przeglądarce. Większość przeglądarek pozwala na wybranie opcji odrzucania wszelkich ciasteczek lub ciasteczek osób trzecich. Na przykład w przeglądarce Chrome można wybrać opcję odrzucania wszelkich ciasteczek wybierając w „Ustawieniach” sekcję „Prywatność i bezpieczeństwo”, a następnie „Pliki cookie” i tam klikając w przełącznik przy pozycji „Blokuj wszystkie pliki cookie (niezalecane)”. Jednakże odrzucanie wszelkich ciasteczek może utrudniać lub nawet uniemożliwiać korzystanie ze stron internetowych.

III. Odbiorcy danych

Nasi pracownicy i współpracownicy mogą mieć dostęp do danych użytkowników, jeśli jest to uzasadnione dla realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, przy czym są oni zobowiązani do należytej ochrony tych danych.

Administratorem Twoich danych jest VIN-INFO Sp. z o.o. (ul. Modelarska 18, 40-142 Katowice, Polska, pomoc@vin-info.pl). Możemy ujawniać Twoje dane podmiotom, z którymi współpracujemy i które przetwarzają te dane w naszym imieniu (odbiorcy danych), prowadzącym działalność z zakresu: księgowości, informatyki, hostingu, statystyki, marketingu, wyszukiwarek internetowych, komunikacji internetowej, płatności internetowych, portali społecznościowych, usług prawnych, udostępniania i zbierania danych o pojazdach, wyceny pojazdów. Dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ale jedynie do państw lub podmiotów zapewniających stopień ochrony danych osobowych odpowiadający regulacjom UE. Ponadto możemy przekazywać podmiotom publicznym dane dotyczące użytkowników tylko w takim zakresie, w jakim wymaga tego od nas obowiązujące prawo.

Ponadto możemy przekazywać podmiotom publicznym dane dotyczące użytkowników tylko w takim zakresie, w jakim wymaga tego od nas obowiązujące prawo.

IV. Uprawnienia użytkowników

Jako użytkownik Strony masz prawo dostępu do dotyczących Ciebie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do przenoszenia tych danych. W tym celu skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub adresu e-mail.

Jako użytkownik Strony masz prawo do złożenia skargi na nasze działania w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polsce lub jego odpowiednika w innym państwie UE, wg miejsca Twojego zwykłego pobytu, pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

V. Bezpieczeństwo danych

Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub przerobieniu danych użytkowników.

Przechowujemy przekazywane nam przez użytkowników dane na naszych bezpiecznych serwerach (chronionych hasłami i firewallami). Wszystkie transakcje elektroniczne oraz przekazywanie poufnych danych odbywa się za pośrednictwem technologii SSL.

Podkreślamy, że transmisja danych w Internecie jest z zasady narażona na niebezpieczeństwa. Jednakże stosujemy różnego rodzaju środki, w celu zabezpieczenia danych osobowych. Jeśli będziesz chciał nam przekazać sugestie co do stosowania takich zabezpieczeń, zachęcamy do kontaktu przez formularz kontaktowy lub przesłanie nam wiadomości e-mail.

Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie poufności własnych haseł i innych danych, których nie powinni ujawniać osobom trzecim. Nigdy nie prosimy użytkowników o przekazanie nam ich haseł (za wyjątkiem logowania się na Stronie).

VI. Strony osób trzecich

Strona zawiera linki do stron osób trzecich. Nie odpowiadamy za polityki prywatności lub praktykę w tym zakresie stosowaną na stronach osób trzecich. Strony te, w szczególności ich zawartość i linki do nich, mogą ulegać ciągłym zmianom i mieć własne polityki prywatności i inne regulaminy, z którymi należy się zapoznać.

Chronimy prywatność każdego użytkownika naszej Strony.