Lista procedur serwisowych

Korzystając z listy czynności serwisowych przyszły nabywca sprawdzi, czy pojazd był należycie eksploatowany. W jaki sposób? Może porównać wykaz koniecznych do przeprowadzenia czynności z wpisami do książki serwisowej lub informacjami od sprzedawcy.

lista czynnosci img

Drugim zadaniem listy jest pokazanie użytkownikowi pojazdu, jakie czynności serwisowe czekają go w kolejnych latach użytkowania oraz nakłady finansowe jakie będzie musiał ponieść na dalszą eksploatację wybranego pojazdu.

Pomoże to udzielić odpowiedzi na kluczowe pytanie: czy zakup wybranego pojazdu jest opłacalny?

lista czynnosci img

Dane pokazywane są w dwóch ujęciach: czasowym - zależnym od wieku pojazdu i dystansowym zależnym od przebiegu pojazdu.

Po zakupie raportu pojawi się informacja z prośbą o podanie przebiegu pojazdu. Po jej wypełnieniu zostanie wygenerowana lista czynności serwisowych.

Proces zakupu używanego pojazdu jest złożony i stanowi wyzwanie dla większości zainteresowanych. Nikt bowiem, nie chce dokonać złego i kosztownego wyboru. Eksperci używając swej wiedzy i kompetencji chcą uczynić ten proces bardziej przyjaznym dla każdego kierowcy. Nie musisz posiadać specjalistycznej wiedzy o samochodach, aby uzyskać kluczowe dla dalszego użytkowania informacje.

Czynności serwisowe mają zwrócić uwagę użytkownika na dodatkowe kwestie związane z zakupem pojazdu używanego i zobrazować koszty konieczne do poniesienia w kolejnych latach po zakupie pojazdu.

Wykaz czynności serwisowych nie jest dodatkowo płatny. Pojawi się na koncie użytkownika po wykupieniu raportu historii pojazdu i zalogowaniu do serwisu.