ARCHIWUM - klauzula informacyjna

Przedstawiona poniżej treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnej oferty firmy.

panel biznesowy

Opis

VIN-Monitor – aplikacja, której docelowe funkcjonalności zostały zaprojektowane w taki sposób aby mogła stanowić aktywne narzędzie wsparcia dla działań poszukiwawczych prowadzonych w odniesieniu do poszukiwanych pojazdów samochodowych i umożliwiająca określenie lokalizacji takiego pojazdu, na podstawie analizy informacji pozyskiwanych z sieci Internet.
Intencją działania VIN-Info.pl jest możliwie szerokie udostępnienie tych aplikacji instytucjom i organizacjom, które w ramach swych statutowych lub ustawowych powinności realizują działania mające na celu zwalczanie przestępczości samochodowej.
Aktualnie system codziennie przegląda ponad 100 tyś. stron z ogłoszeniami pojazdów z całego świata na dobę. Baza danych zawiera informacje o ponad 60 milionach pojazdów.
Pierwsze próby – przeprowadzone na testowym zbiorze numerów VIN – dały zaskakująco wysoki współczynnik „trafień” w informacje, których dalsze wykorzystanie może prowadzić do ostatecznej ich lokalizacji. Warunkiem koniecznym w tym względzie jest niezwłoczność podjęcia działań formalnych od momentu trafienia na ślad informacyjny o poszukiwanym numerze VIN jaki aplikacja odnajduje w informacjach dostępnych w sieci Internet.

Prezentacja funkcjonalności


Photo_1 Photo_2 Photo_1 Photo_2 Photo_2