Zgłoś kradzież pojazdu

Strona ta została przygotowana aby umożliwić Państwu zgłoszenie kradzieży pojazdu.


Administratorem Twoich danych jest VIN-Info Sp. z o.o. (ul. Modelarska 18, 40-142 Katowice, Polska, pomoc@vin-info.pl). Możemy przetwarzać Twoje dane podane w formularzu (w szczególności: dane pojazdu, dane o kradzieży, adres e-mail):

  • na podstawie umowy w celu jej zawarcia, wykonywania i rozwiązania przez okres zawierania i obowiązywania umowy oraz
  • na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów w celu realizacji roszczeń związanych z umową i zabezpieczenia danych osobowych użytkowników strony podawanych podczas rejestracji, przez okres do 6 lat od roku, w którym wykonano lub rozwiązano umowę lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu, lecz nie krócej niż do zakończenia realizacji roszczeń związanych z umową i upłynięcia okresu przedawnienia.
    Możemy ujawniać Twoje dane podmiotom, z którymi współpracujemy i które przetwarzają te dane w naszym imieniu (odbiorcy danych), prowadzącym działalność z zakresu: informatyki, hostingu, statystyki. Dane mogą być przekazywane poza UE, jedynie do Państw lub podmiotów zatwierdzonych prawem UE. Udostępnienie nam danych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. Masz prawo dostępu do danych dotyczących Twojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przeniesienia. Masz prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polsce lub jego odpowiednika w innym państwie UE.
    Więcej informacji o zasadach przetwarzania przez nas danych znajduje się w Polityce Prywatności.


Wyślij

* Pole wymagane

Dane firmowe
VIN-Info Sp. z o.o.

Biuro Katowice:
ul. Modelarska 18
40-142 Katowice
Polska

fax. +48 327206022

KRS : 0000348800
NIP : PL6342735908
REGON : 241461527