vin info informacje o historii pojazdu

Program partnerski autobaza.pl - prosty sposób na dodatkowe pieniądze

Dane do logowania

Za pomocą emaila zalogujesz się do naszego systemu oraz będziesz odbierał powiadomienia.

Dane rozliczeniowe

Dane osoby do kontaktu

To pole musi być zaznaczone
To pole musi być zaznaczone

Administratorem Twoich danych jest VIN-Info Sp. z o.o. (ul. Modelarska 18, 40-142 Katowice, Polska, info@vin-info.pl). Możemy przetwarzać Twoje dane (w szczególności: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, NIP, nr rachunku bankowego, nr transakcji, zawartość koszyka, login, hasło):- na podstawie umowy w celu jej zawarcia, wykonywania i rozwiązania przez okres zawierania i obowiązywania umowy oraz- na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów w celu realizacji roszczeń związanych z umową i zabezpieczenia danych osobowych użytkowników strony podawanych podczas rejestracji, przez okres do 6 lat od roku, w którym wykonano lub rozwiązano umowę lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu, lecz nie krócej niż do zakończenia realizacji roszczeń związanych z umową i upłynięcia okresu przedawnienia,- na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów w celu marketingu bezpośredniego przez okres do zakończenia tych działań lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu, a także- na podstawie ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z ustawy o rachunkowości przez okresy wskazane w tej ustawie (obecnie wg jej art. 74 to okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).Możemy ujawniać Twoje dane podmiotom, z którymi współpracujemy i które przetwarzają te dane w naszym imieniu (odbiorcy danych), prowadzącym działalność z zakresu: księgowości, informatyki, hostingu, statystyki, marketingu, wyszukiwarek internetowych, portali społecznościowych. Dane mogą być przekazywane poza UE, jedynie do Państw lub podmiotów zatwierdzonych prawem UE.Udostępnienie nam danych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. Masz prawo dostępu do danych dotyczących Twojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przeniesienia. Masz prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polsce lub jego odpowiednika w innym państwie UE. Więcej informacji o zasadach przetwarzania przez nas danych znajduje się w Polityce Prywatności.