Co to jest VIN?

VIN (Vehicle Identification Number) potocznie NUMER NADWOZIA jest złożonym zestawem znaków, który zostaje nadany pojazdowi przez producenta w celu jego identyfikacji. Istnieje norma ISO 3779 - 1983, która określa treść i budowę numeru identyfikacyjnego pojazdu, dzięki czemu może zostać stworzony jednolity dla całego świata system numerów identyfikacyjnych pojazdów samochodowych.

Tabliczka znamionowa

VIN składa się z trzech części:

VIN jest konstrukcją alfanumeryczną, składa się z siedemnastu znaków. Wyjątek stanowią ostatnie cztery znaki które muszą być cyframi. Dopuszcza się używanie następujących dużych liter łacińskich i cyfr arabskich: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z.

Zezwala się producentom na zamieszczanie znaków oddzielających części VIN-u, WIM, VIS o ile nie są w/w znakami lub takimi, które z w/w znakami można pomylić. Znaki oddzielające nie mogą jednak być używane w dokumentach. Zamieszczony na lub w pojeździe VIN powinien być przedstawiony w jednym lub dwóch wierszach bez miejsc pustych, przy czym ciągłość trzech poszczególnych członów VIN-u, WIM, VDS, VIS nie może być zakłócona. W dokumentach należy podawać VIN jednym ciągiem w jednej linijce.

Opis pojęcia i znaczenia VIN-u podano na podstawie normy ISO 3779 (1983).

Gdzie znajdę numer VIN?

Numer VIN zwany potocznie również Numerem Nadwozia to ciąg cyfr i liter, dzięki któremu można przeprowadzić weryfikację pojazdu. Wiele pytań ze strony naszych Klientów dotyczy tego, w jakim miejscu samochodu można taki numer znaleźć. Tych jest akurat kilka.

VIN znajdziesz w dowodzie rejestracyjnym

W pierwszej kolejności zajrzeć należy do dowodu rejestracyjnego pojazdu, gdzie numer VIN znajdować się powinien pod pozycją E. Znaleźć można go również w dokumentach ubezpieczeniowych, a więc na przykład polisie OC czy książce serwisowej pojazdu. Numer VIN w powyższych dokumentach powinien być identyczny z tym wybitnym na tabliczce znamionowej, którą znajdziemy w aucie.

Miejsca występowania tabliczki znamionowej

W samochodzie ma ona kilka różnych lokalizacji. Wiele zależy tutaj od marki. Różni producenci montują tabliczki znamionowe w różnych miejscach. Najczęściej jej umiejscowienie znajduje się okolicy silnika lub na desce rozdzielczej po stronie kierowcy. Nie jest to jednak żadna reguła. Inne miejsca, gdzie znajdować się może tabliczka znamionowa to:

Problemy ze znalezieniem numeru VIN

Podejrzenia Klienta, który chce nabyć pojazd i sprawdzić historię pojazdu, powinien wzbudzić fakt, że właściciel sprzedawanego pojazdu nie potrafi podać numeru VIN oraz wskazać umieszczenia tabliczki znamionowej na jego karoserii. Wówczas w celu odczytania takiego numeru właścicielowi takiego pojazdu zaproponować należy wizytę na najbliższym posterunku policji, na którym odczytać spróbują go funkcjonariusze.

Podobne działanie należy zaproponować, kiedy numer VIN jest nieczytelny lub nie zgadza się z tym, który znajduje się w dokumentach. Oznaczać to wówczas może, że samochód pochodzi z kradzieży. Inny powód umieszczenia dwóch całkiem różnych numerów VIN w dokumentach i na karoserii to naprawa pojazdu z użyciem całych elementów, na których znajdował się taki numer.